ขั้นตอนและวิธียืนยันการชำระเงิน

 • แจ้งชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวกดังนี้
  1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินที่อยู่ในหน้านี้
  2. หรือแจ้งผู้ดูแลโดยการส่งหลักฐาน ภาพถ่ายสลิป ภาพหน้าจอ หรือภาพที่บันทึกโดนแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ส่งมาทาง Facebook หรือ Line ตามช่องทางที่สะดวก
 • เมื่อแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้วผู้ดูแลจะมีการตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันการชำระเงินให้ทางอีเมล์ จากนั้นก็รอแจ้งการจัดส่งสินค้าและรอรับสินค้า

¹การชำระเงินผ่าน Paypal ระบบจะมีการแจ้งชำระเงินให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งยืนยันการชำระเงินที่อยู่ในหน้านี้

²การชำระเงินทุกช่องทางจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยผู้ดูแล เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ผู้ซื้อชี้แจงและแสดงหลักฐานยืนยันความถูกต้องให้ครบถ้วนถามที่ผู้ดูแลร้องขอ หากผู้ซื้อไม่ให้ความร่วมมือผู้ดูแลมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที

แจ้งโอนเงิน | Confirm Payment


ธนาคารกสิกรไทย / Kasikorn Bankธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bankธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bankธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bankพร้อมเพย์ / Prompt Pay
 • แจ้งยืนยันการโอนชำระเงิน

  กรอกแบบฟอร์มยืนยันการโอนชำระเงิน
  หรือแจ้งผู้ดูแลผ่านช่องทางอื่นๆที่สะดวก

 • ยืนยันการรับโอนเงิน

  เมื่อผู้ดูแลตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้วจะมีการตอบกลับให้ทราบทางอีเมล์

 • เตรียมการจัดส่ง

  เมื่อยืนยันการรับโอนแล้วสินค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งโดยอัตโนมัติ การเตรียมการจัดส่ง สินค้าจะถูกหุ้มห่อและบรรจุลงกล่องพัสดุอย่างดี หน้ากล่องจะพิมพ์รายละเอียดที่อยู่จัดส่งอย่างชัดเจน

 • ดำเนินการจัดส่งสินค้า

  เมื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการจัดส่งแล้วจะมีการแจ้งรหัสติดตามสถานะการจัดส่งให้ทราบทางอีเมล์