นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. เอฟพีเอส ชอป (FPS shop) ซึ่งต่อไปอาจจะแทนด้วย “เรา” มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ www.fpsshop.com ตามกฎหมายเท่านั้น
  2. เราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเฉพาะในส่วนที่จำเป็นในการรับคำสั่งซื้อ จัดส่ง แนะนำสินค้าและบริการหลังการขายเท่านั้น
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ของเราจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และจะไม่ถูกเปิดเผยหรือส่งต่อให้กับบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด เว้นเสียแต่จะเป็นการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น
  4. ลูกค้าอาจถูกเก็บข้อมูลโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางติดต่อกับเรา หรือธนาคารผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่อย่างใด
  5. เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใดๆที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของเราทุกกรณี
  6. ลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์สามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ หรือทำการร้องขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทำการลบข้อมูลได้ ตามเงื่อนไขที่ต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วเท่านั้น
  7. เราอาจปฏิเสธการให้บริการหรือปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แสดงข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ
  8. เรามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของลูกค้าได้ตามเหตุที่เห็นสมควร