CAPTURE CARD อุปกรณ์สำหรับการจับสัญญาณภาพเพื่อบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอหรือนำสัญญาณภาพไปใช้ในการทำ Live Stream ผ่านช่องทางต่างๆเช่น Facebook Live, Youtube, Twitch, Mixer และอื่นๆ

รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรม OBS, Steamlabs, Steamlabs OBS, Xsplit และอื่นๆ


Filter