Capture Card และ Converter สำหรับแปลงสัญญาณภาพจากเครื่องเล่นและกล้องประเภทต่างๆเพื่อนำสัญญาณไปใช้งานบน PC เพื่อบันทึก VDO หรือ Live Stream ผ่านช่องทางต่างๆเช่น Youtbue , Facebook , Twitch


สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0869131691 ยินดีให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น