อุปกรณ์เสริมสำหรับการต่อพ่วงสายสัญญาณ HDMI เพื่อสลับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆไปยังจอมอนิเตอร์