อุปกรณ์เสริมสำหรับการ Live Stream เพื่อให้การถ่ายทอดสดและการบันทึกวีดีโอทำได้สะดวกยิ่งขึ้น