ไมโครโฟนสำหรับการบันทึกเสียงและสำหรับงาน Live ผ่าน PC และสมาร์ทโฟน
คอนแดนเซอร์ไมโครโฟน , USB ไมโครโฟน , ไมโครโฟนสำหรับสมาร์ทโฟน