การจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการดำเนิการ

  1. เมื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการจัดส่งทันที
  2. สินค้าค้าจะเตรียมจัดส่งภายในระยะเวลา 2 วันทำการ
  3. เมื่อดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรหัสติดตามสถานะการจัดส่ง (Tracking Number) ให้ทราบผ่านช่องทางที่ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อ
    • กรณีสั่งซื้อผ่าน Line ลูกค้าจะได้รับการแจ้งการจัดส่งผ่าน Line เท่านั้น
  4. เมื่อดำเนินการจัดส่งแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ

หมายเหตุ

  • สินค้าจะจัดส่งเฉพาะวัน จันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 10.00 – 16.30 น. เท่านั้น
  • งดให้บริการจัดส่งใน วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


เคอรี่เอ็กซ์เพรส Kerry Express
จัดส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศ
จัดส่งถึงที่ภายใน 1-2 วันทำการ
ไปรษณีย์ไทย แบบ EMS
จัดส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศ
จัดส่งถึงที่ภายใน 1-2 วันทำการ