ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาระหว่างคุณ กับ FPS shop (เอฟพีเอส ชอป)

FPS shop (เอฟพีเอส ชอป)  เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่ง “คุณ” คือลูกค้าที่เราให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจและพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรากรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเสียก่อน โดยข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะครอบคลุมการจำหน่ายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ www.fpssshop.com เท่านั้น

 1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ www.fpsshop.com เมื่อลูกค้าได้ดำเนินการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะถือว่าลูกค้าได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์และหน้ารายการสินค้าอย่างละเอียดแล้วก่อนตัดสินใจสั่งซื้อด้วยตัวเอง
 2. กรณีที่รูปภาพของสินค้าเป็นภาพถ่ายหรือภาพจำลองของสินค้าที่ทางผู้ผลิตสินค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รูปภาพดังกล่าวอาจมีการปรับแต่งเพื่อใช้ในการโฆษณา ทั้งนี้หากพบว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาเช่น มีสีสันที่แตกต่างกับสินค้าจริงแบบผิดปกติ หรือสินค้ามีรายละเอียดที่แตกต่างกับรูปภาพอย่างสิ้นเชิง ทาง FPS shop จะดำเนินการรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้น และจะให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อใช้เรียกร้องการแก้ไขชดเชยจากทางผู้ผลิตสินค้าอีกด้วย
 3. ราคาสินค้า
  • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าไปก่อนหน้าที่จะมีการปรับราคาลง FPS shop จะไม่มีการชดเชยเงินส่วนต่างให้
  • กรณีที่มีการแสดงราคาผิดพลาด FPS shop มีสิทธิ์แก้ไขและยกเลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ ยกเว้นว่าสินค้าจะมีการดำเนินการจัดส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 4. การจัดโปรโมชั่นพิเศษที่มีระยะเวลากำหนด เช่น การลดราคา แลกซื้อ หรือมีของแถมพิเศษ
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นจะจำกัดด้วยจำนวนสินค้าเป็นหลัก กรณีสินค้าหมดก่อนระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด FPS shop ยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน* ระยะเวลาการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ (ในช่วงวันและเวลาทำการ)
  • FPS shop ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อโปรโมชั่นสินค้าใดๆที่อยู่นอกเหนือจากการให้บริการภายในเว็บไซต์ www.fpsshop.com
 5. สินค้า Pre Order (พรีออร์เดอร์) หรือรายการสินค้าที่เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า มีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้
  • กำหนดการวางจำหน่ายหรือกำหนดการจัดส่งสินค้า Pre Order ที่แสดงบนหน้ารายการสินค้าถือเป็นกำหนดคร่าวๆของทางผู้ผลิตหรือตัวแทนของสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาได้ในภายหลัง FPS shop จะมีการแจ้งหรือประกาศให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า Pre Order ไว้จะได้รับสิทธิ์ตามลำดับการสั่งซื้อ กรณีที่สินค้ามีเข้ามาจำนวนจำกัดสินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนไล่เรียงไปตามลำดับ และถ้าหากเป็นลำดับการสั่งซื้อที่เกินจำนวนแล้วการจะได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้านั้นขึ้นอยู่กับการสละสิทธิ์ของผู้ซื้อในลำดับก่อนหน้าเท่านั้น
  • สินค้า Pre Order มีเงื่อนไขการคงสถานะการสั่งซื้อไว้อย่างน้อย 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้ามีการยืนยันการชำระเงิน กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในกำหนด 60 วัน FPS shop ยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน*
  • การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า Pre order จะทำได้หลังจากผ่านไปแล้ว 30 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันการชำระเงิน และลูกค้าจะได้รับเงินคืน 50% ของยอดชำระ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการคืนเงินอื่นๆที่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
  • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าแล้วถือว่าได้สละสิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามลำดับนั้นในทันที หากมีการสั่งอีกครั้งจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อต่อจากลำดับล่าสุดและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในลำดับเดิมได้
 6.  การชำระเงิน
  • ลูกค้าเป็นผู้เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยตัวเองและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นตามยอดรวมที่ระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • การชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะต้องมีการยืนยันการชำระเงินโดยการแจ้งผ่านระบบยืนยันบนเว็บไซต์ หรือส่งหลักฐานการโอนให้ผู้ดูแลทาง โทรศัพท์ , Facebook , Line
  • การชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal , Paysbuy ระบบจะมีการยืนยันการชำระเงินอัตโนมัติ
  • หากมียอดชำระเกินลูกค้าสามารถร้องขอคืนได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการชำระเงิน โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนเงิน 100 บาท ก่อนการคืนเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเช่นบัญชีรับโอนจะต้องตรงกับบัญชีที่ทำการชำระเงินเข้ามาเท่านั้น ระยะเวลาการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ (ในช่วงวันและเวลาทำการ)
 7.  การจัดส่งสินค้า
  • สินค้าที่สั่งซื้อจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดส่งทันทีเมื่อลูกค้าได้แจ้งยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • เมื่อสินค้าเข้าสู่กระบวนการเตรียมจัดส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการทำรายการได้
  • ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้จาก Tracking Number หรือรหัสติดตามสถานะการจัดส่งที่ FPS shop แจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดส่งสินค้ากับผู้ให้บริการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
  • เมื่อสินค้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดส่ง FPS shop จะรับผิดชอบต่อกรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่ง หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น
  • ขอให้เข้าใจว่าบางครั้งความล่าช้าในการขนส่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือวิสัยที่ FPS shop จะควบคุมได้ เนื่องจากผู้ให้บริการจัดส่งอาจมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นด้วยความด้อยประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในเขตพื้นที่นั้นๆ หากเกิดความล่าช้าผิดปกติลูกค้าสามารถติดต่อ FPS shop เพื่อประสานงานติดตามการจัดส่งสินค้าได้ทางเรายินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
 8. การรับประกันสินค้า (รายละเอียดให้ดูที่ “เงื่อนไขการรับประกันสินค้า” และรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้บนหน้ารายการสินค้านั้นๆ)
  • การรับประกันสินค้าที่ FPS shop จำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนนำเข้าสินค้า กรณีที่มีประกาศจากผู้ผลิตหรือประกาศจากตัวแทนให้ยึดเอาประกาศนั้นเป็นสำคัญ
  • กรณีที่ FPS shop ได้มีการระบุรายละเอียดการรับประกันสินค้ายี่ห้อหรือแบรนด์นั้นๆไว้ในหน้า “เงื่อนไขการรับประกันสินค้า” แล้วไม่จำเป็นต้องระบุหรือแสดงรายละเอียดการรับประกันไว้บนหน้ารายการสินค้าก็ได้ ยกเว้นจะมีการรับประกันที่แตกต่างออกไปจึงจะมีการแสดงรายละเอียดให้เห็นเป็นการเฉพาะบนหน้ารายการสินค้านั้นๆ
  • กรณีที่สินค้านั้นๆไม่มีการระบุเรื่องระยะเวลาการรับประกัน หรือระบุไว้ว่ามีการรับประกันน้อยกว่า 15 วันให้ถือว่าสินค้านั้นไม่มีการรับประกันโดยตรงจากผู้ผลิต
  • สินค้าที่ไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิต จะมีเฉพาะการรับประกันการจัดส่งสินค้าเท่านั้น
  • สินค้าที่มีการ “รับประกัน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า” ให้นับวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันเริ่มต้นอ้างอิงโดยดูจากข้อมูลในระบบติดตามสถานะการจัดส่ง หรือจากหลักฐานใบส่งของ (Delivery Note) เป็นหลัก
  • สินค้าที่มีการรับประกัน Lifetime Warranty (รับประกันตลอดอายุการใช้งาน) โดยทั่วไปหมายถึงรับประกันตลอดอายุการผลิตสินค้าในรุ่นนั้นๆ กรณีที่สินค้าถูกยกเลิกการผลิต (EOL) ไปแล้วจะได้รับการรับประกันต่อเนื่องอีก 1 ปี หลังจากที่ผู้ผลิตได้มีการประกาศยกเลิกการผลิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากมีเงื่อนไขการรับประกันเป็นอย่างอื่นให้ยึดเอาประกาศของทางผู้ผลิตสินค้าหรือประกาศตัวแทนสินค้านั้นๆเป็นสำคัญ
  • สำหรับสินค้าที่ FPS shop มิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าขอจำกัดความรับผิดชอบตามเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
 9. การคืนเงิน
  • การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.fpsshop.com ลูกค้าเป็นผู้เลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง สินค้าที่ซื้อไปแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  • กรณีที่มีการโอนชำระเงินแล้วแต่ยังไม่มีการยืนยันการชำระเงินลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและขอคืนเงินได้ โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมคืนเงิน 100 บาท ก่อนดำเนินการคืนเงินจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง เช่น บัญชีผู้รับโอนเงินคืนจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่โอนชำระเงินเข้ามา ระยะเวลาการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ (ในช่วงวันและเวลาทำการ)
  • การคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน* กรณีที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้ยกเลิกคำสั่งซื้อแต่ FPS shop มีความจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุจำเป็นใดๆลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
   • การคืนเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร จะได้รับโอนเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
   • การคืนเงินผ่าน PayPal (เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินผ่าน PayPal) แม้ FPS shop จะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนในระบบแต่จะมีการหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของ PayPal ลูกค้าจะได้รับคืนเงินไม่เต็มจำนวนที่ชำระ
 10. การชดเชย
  • กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหาไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าและจำเป็นต้องส่งเคลมผู้ผลิตหรือตัวแทนสินค้าโดยตรง (อาการเสียจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน) ลูกค้าจะได้รับการชดเชยเป็นรหัสคูปองส่วนลด 2% ของราคาสินค้าในรายการนั้นๆ โดยลูกค้าจะต้องทำการส่งภาพหลักฐานการส่งเคลม(เช่นภาพใบเสร็จพร้อมรหัส EMS) และภาพหลักฐานการรับสินค้าเคลม(ภาพเอกสารใบส่งสินค้า) มาที่ FPS shop ผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวก

หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า