ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอฟพีเอส ชอป (FPS shop) ซึ่งต่อไปอาจจะแทนด้วย “เรา” ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ www.fpsshop.com และรวมไปถึง Facebook และ Line ที่เป็นบัญชีทางการของเรา ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆเหล่านี้อันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภทที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้คุณอ่านเงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียด และเมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจากเรา จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเราดังนี้

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งซื้อสินค้าตามแบบ สี และรุ่นที่ต้องการได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.fpsshop.com
 2. การสั่งซื้อผ่านช่องทางติดต่ออื่นๆเช่น facebook , Line จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามต้องการ ตราบใดที่ยังไม่มีการแจ้งยืนยันการชำระเงินจะยังไม่ถือว่าคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์
 4. คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการยืนยันการชำระเงินแล้วและจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าทันที
 5. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ และไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อในขั้นตอนการจัดส่งนี้ได้
 6. สินค้าที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ตามคำสั่งซื้อ(ทุกกรณี) เอฟพีเอส ชอป สามารถแก้ไขยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากมีการชำระเงินแล้วจะมีการดำเนินการคืนเงินตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • คุณสมบัติของสินค้าไม่ตรงกับที่ผู้ผลิตระบุ หรือสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ผู้ผลิตระบุ
  • สินค้าที่ได้รับผิดจากสเปคที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี
 2. ลูกค้าจะต้องแจ้งยืนยันข้อบกพร่องของสินค้าให้เราทราบก่อนส่งคืนสินค้า
 3. ไม่รับคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุและการใช้งานสินค้าผิดประเภท
 4. สินค้าที่ส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบข้อบกพร่องตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้ง และจะดำเนินการตามที่ลูกค้าต้องการตามเงื่อนไขดังนี้
  • เปลี่ยนเป็นสินค้าที่ตรงสเปคตามที่ลูกค้าต้องการ หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่น หรือสินค้าประเภทอื่นทดแทน โดยลูกค้าอาจจะต้องชำระเงินเพิ่มหรือได้รับคืนเงิน จากส่วนต่างของราคาสินค้าตามจริง
  • เราจะคืนเงินค่าสินค้าให้เต็มจำนวน กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าทดแทนให้ได้
 5. การคืนเงิน เราจะรับผิดชอบคืนเงินเฉพาะมูลค่าของสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่รวมค่าบริการจัดส่งที่เกิดขึ้น
 6. ระยะเวลาในการคืนเงินภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่แจ้งผลการตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าทราบแล้ว

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

เอฟพีเอส ชอป จะพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้รับโดยทันที และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าจะถูกพิจารณาโดยยึดเอาข้อกำหนดต่างๆของเราเป็นหลัก กรณีที่เป็นข้อพิพาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเช่น การรับประกันสินค้าหรือการบริการหลังการขาย เราอาจแนะนำให้ผู้ร้องเรียนติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงกับทางผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ตัวแทนสินค้าแบรนด์นั้นๆที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ : 0903249911  จันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 – 16.30 น.
Line : @fpsshop
Facebook : fb.com/fpsshop
E-mail : contact@fpsshop.com

ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนโดยละเอียด พร้อมรายละเอียดในการติดต่อกลับให้เราทราบ เราจะทำการติดต่อกลับเฉพาะในช่วงวันและเวลาทำการของเราเท่านั้น


หากกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทของเราไม่เป็นที่พอใจ ผู้ร้องเรียนสามารถใช้ช่องทางภายนอกเพื่อช่วยดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อไปยัง :

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th