การรับประกัน

สินค้าที่จำหน่ายโดย FPS shop

การรับประกันแบ่งออกเป็น

  1. การรับประกันการจัดส่งสินค้า
  2. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขผู้ผลิต

การรับประกันการจัดส่งสินค้า

รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า กรณีสินค้าแตกหักเสียหายในขั้นตอนการจัดส่ง ลูกค้าจะได้เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที หรือรับเป็นเงินคืนเต็มจำนวนราคาสินค้า


ในขั้นตอนการรับสินค้า หากพบกล่องพัสดุมีการชำรุดเสียหายผิดสังเกต เช่นกล่องฉีกขาดหรือบุบยุบผิดปกติ คาดว่าอาจเกิดความเสียหายกับสินค้าภายในได้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งได้ทันที

ลูกค้าสามารถถ่าย VDO การแกะพิสูจน์สภาพสินค้าที่ได้รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเคลมประกันจากการขนส่ง

สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายสามารถจัดส่งแบบปกติได้ ทางร้านมีนโยบายในการห่อหุ้มกันกระแทกสินค้าอย่างดี และหากสินค้าชิ้นใดมีความเสี่ยงในการขนส่งทางร้านจะดำเนินการจัดส่งแบบมีประกันภัยพิเศษให้โดยเฉพาะ โดยค่าจัดส่งเป็นไปตามตกลงในขั้นตอนการสั่งซื้อ

การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขผู้ผลิต

สินค้าทุกชิ้นรับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต หากพบข้อบกพร่องการใช้งาน สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือส่งซ่อมตามเงื่อนไขการรับประกันได้ทันที


ความเสียหายทางกายภาพใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากลักษณะของการใช้งานตามปกติ ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า