เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • FPS shop ดูแลการรับประกันสินค้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก FPS shop เท่านั้น
 • สินค้ามีการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตและตัวแทนนำเข้า (ให้ยึดเอาประกาศของทางผู้ผลิตและประกาศของตัวแทนนำเข้าเป็นหลัก)
 • ผู้ซื้อจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อ-ขาย และกล่องแพ็คเกจของสินค้าไว้ตลอดอายุการรับประกัน
 • ขั้นตอนการเคลมสินค้า
  • เมื่อพบอาการผิดปกติของสินค้าสามารถติดต่อผู้ดูแลเพื่อรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ทันที บางกรณีสินค้าอาจะมีข้อบกพร่องจากปัญหาทางด้านซอฟแวร์ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ตามคำแนะนำของผู้ดูแล
  • กรณีที่ต้องส่งเคลมสินค้า ผู้ส่งเคลมจะต้องตรวจสอบสภาพของสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  • เขียนรายละเอียดอาการเสีย พร้อมรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แนบไปพร้อมกับสินค้าที่จะส่งเคลมประกัน
 • สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าลูกค้าสามารถส่งเคลมกับทางผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าได้โดยตรง โดยอ้างอิงจากหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าจาก FPS shop
 • ช่องทางการส่งเคลมประกันสินค้า
  1. นำสินค้าเข้าไปที่ศูนย์บริการของแบรนด์สินค้านั้นๆ
  2. ส่งเคลมสินค้าทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์บริการของแบรนด์สินค้านั้นๆ (กรุณาส่งแบบ EMS เพื่อความสะดวกในการติดตาม)
 • ระยะเวลาในการเคลมสินค้า ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้บริการของศูนย์บริการของแบรนด์สินค้านั้นๆ ปกติถ้ามีสินค้าในสต๊อกเคลมจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์(รวมระยะเวลาจัดส่งคืนแล้ว)

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • สินค้าที่มีชิ้นส่วนแตกหักเสียหายโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าที่เสียหายจากการประกอบใช้งานผิดวิธี หรือนำไปใช้งานผิดประเภท (แนะนำให้อ่านคู่มือสินค้าและคำเตือนต่างๆก่อนเริ่มต้นใช้งานทุกครั้ง)
 • สินค้าที่มีการแกะเพื่อแก้ไขดัดแปลงสภาพ หรือมีการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญจนทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม
 • สินค้าที่ไม่มีหลักฐานยืนยันการซื้อขาย(ใบเสร็จหรืออีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ) และไม่มี serial number (S/N) ติดอยู่ที่กล่องหรือตัวสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะนับตั้งแต่วันที่การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • สินค้าบางชิ้นที่มีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างออกไปจะมีการระบุรายละเอียดไว้ในหน้าของสินค้านั้นโดยตรง
 • null

  RAZER

  สินค้า Razer รับประกัน 1 ปี

 • null

  Logitech

  สินค้า Logitech รับประกัน 2 ปี

 • null

  Thrustmaster

  สินค้า Thrustmaster รับประกัน 1 ปี

 • null

  STEELSERIES

  สินค้า Steelseries รับประกัน 1 ปี

 • null

  Fnatic Gear

  สินค้า Fnatic Gear รับประกัน 2 ปี

 • null

  Corsair

  สินค้า Corsair รับประกัน 2 ปี

 • null

  HyperX

  สินค้า HyperX รับประกัน 2 ปี

 • null

  SENNHEISER

  สินค้า Sennheiser รับประกัน 2 ปี

 • null

  Avermedia

  สินค้า Avermedia รับประกัน 2 ปี

 • null

  Elgato

  สินค้า Elgato รับประกัน 1 ปี

 • null

  RODE

  สินค้า RODE รับประกัน 1 ปี

 • null

  DXRACER

  รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน
  ชิ้นส่วนอื่นๆรับประกัน 2 ปี ยกเว้นวัสดุหุ้ม

 • null

  PlayStation

  PS4 รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
  (+ 3 เดือน เมื่อลงทะเบียน)


1ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันของแบรนด์สินค้าต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย FPS shop จะพยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2FPS shop คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการรับประกันที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ หากสินค้ารายการใดพบปัญหาต่อเนื่องจะมีการตัดรายการสินค้านั้นออกจากรายการบนเว็บไซต์ในทันที ทั้งนี้ขอให้ลูกค้าเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต FPS shop ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่