การรับประกัน

การรับประกันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

  1. การรับประกันการจัดส่งสินค้า
  2. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขผู้ผลิต

การรับประกันการจัดส่งสินค้า

รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า กรณีสินค้าแตกหักเสียหายในขั้นตอนการจัดส่ง ลูกค้าจะได้เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที หรือรับเป็นเงินคืนเต็มจำนวนราคาสินค้า


หากพบกล่องพัสดุมีการชำรุดเสียหายผิดสังเกต เช่นกล่องฉีกขาด หรือบุบยุบ จนอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าภายในได้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งได้ทันที

การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขผู้ผลิต

สินค้าทุกชิ้นรับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต หากพบข้อบกพร่องการใช้งาน สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือส่งซ่อมตามเงื่อนไขการรับประกันได้ทันที


ความเสียหายทางกายภาพใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากลักษณะของการใช้งานตามปกติ ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า