ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

รองรับเฉพาะธนาคารที่มีระบบการใช้แอพฯสแกน QR CODE เพื่อชำระเงิน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์เพื่อรับ QR CODE

ชำระเงินด้วยการโอน

สแกน QR CODE หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
เลขที่บัญชี 738-268-5363
ชื่อบัญชี นายฐานันดร์ ใจซื่อ

ยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันการชำระเงินผ่านไลน์