Mixer (มิกเซอร์) เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณ Input จาก ไมโครโฟน เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ เข้ามาเพื่อปรับแต่งร่วมกันใน Mixer ก่อนส่งเป็นสัญญาณ Output ออกไปยังลำโพง หูฟัง หรือส่งไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการบันทึก หรือไลฟ์สตรีมมิ่ง ได้ตามต้องการ

การปรับแต่งต่างๆในตัว Mixer ก็จะมีด้วยกันหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสัญญาณที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่างๆให้มีความดังของเสียงที่เหมาะสม การปรับเสียงในย่านความถี่ต่างๆ การใส่เอฟเฟคเพื่อสร้างความแปลกใหม่ และเมื่อรวมสัญญาณเสียงพูด เสียงร้อง เสียงดนตรีต่างๆเข้าด้วยกัน ก็จะได้เสียงผสมตามที่ผู้ใช้ต้องการ


Filter